Η ‘’Κίνηση Ανατροπής -Διέξοδος’’ έχει καταστήσει σαφές από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της ότι είναι υπέρ των συμμαχιών και συνεργειών με άλλες παρατάξεις – κινήσεις, με τις οποίες πορεύεται στην ίδια κατεύθυνση για ΛΕΠΕΤΕ-ΤΥΠΕΤ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.
Δεν έχουμε καμιά πρόθεση και θα αδικούσαμε τους φίλους αλλά και τους εαυτούς μας, αν γινόμασταν ουραγοί και ακόλουθοι του οποιουδήποτε.
Συνεργασία δεν σημαίνει ένταξη και γίνεται μόνο αν σέβεται ο ένας τη συνδικαλιστική οντότητα του άλλου, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ετών δραστηριοποίησης.
Στο πλαίσιο μιας πραγματικά ισότιμης συμβολής και συμμετοχής για συνεννόηση, δε συνάδει ο τρόπος και η αντίληψη για τέτοιες πρωτοβουλίες όπως ήδη καταγράφεται, με αποτέλεσμα να την καθιστά -εκ προοιμίου- πρακτικά αδύναμη και αδύνατη.
Για όποιον λοιπόν επιθυμεί να συμπορευθούμε είτε στη Γ.Σ. είτε σε άλλες δράσεις εμείς είμαστε εδώ. Ως κίνηση και όχι ως ακόλουθοι.
Η Κίνηση Ανατροπής-Διέξοδος στην Γ.Σ θα υποστηρίξει για πρόεδρο την υποψηφιότητα προσώπου, που είναι αξιόπιστος και κατάλληλος και κυρίως υπέρμαχος της υπεράσπισης του ΛΕΠΕΤΕ!

ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ – ΔΙΕΞΟΔΟΣ